Vær med i nettverket for å utvikle en offensiv Gjøvikregion

BAKGRUNN

 • Profilere vår region som et offensivt kompetansesenter
 • Fokus på resultater og å tiltrekke seg god arbeidskraft
 • Interessante arbeidsplasser må kombineres med gode boforhold og mangfoldig tilbud
 • Dette krever nærmere og smartere samarbeid mellom næringsliv, kommune, bank og frivillige organisasjoner
 • Raufoss Fotball har vært et av regionens mest kjente merkevarer
 • Raufoss Fotball har opparbeidet en sterk prestasjonskultur som i dag benyttes til videreutvikling av barn og ungdom
 • Det er viktig å skape et trygt fundament for videre aktivitet i Raufoss Fotball

MÅLSETTING

Kruttlauget skal bidra til:

 • Være en offensiv regionalutvikler i Gjøvikregionen
 • Være et nettverk for medlemmene
 • Drive gjensidig informasjon for mulig forretningsutvikling mellom medlemmene
 • Etablere et bærekraftig fundament for Raufoss Fotball
 • Bli et nettverk for utvikling gjennom smartere samarbeid mellom
  næringsliv, bank/finans, offentlig sektor og frivillige organisasjoner
 • Gi grunnlag for lønnsomme forretninger og attraktive tilbud mellom medlemmene
  og for innbyggere
 • Sikre at Raufoss Fotball kan fortsette å være en viktig del av regionens profilering

MEDLEMMER

AKTUELT

7. mai 2024

Årsmøte for driftsåret 2023

Årsmøtet i Kruttlauget ble gjennomført 13. mars 2024 i Messen med etterfølgende temamøte og årsmiddag. Kruttlauget har valgt nytt styre: , Dag Arnesen, leder Sverre Narvesen, […]
22. mars 2023

Årsmøte 2022 i Kruttlauget

Årsmøtet i Kruttlauget ble gjennomført 16. mars i Messen med etterfølgende temamøte og årsmiddag. Kruttlauget har valgt nytt styre: Årsmøtet drøftet bl. a. aktivitetsplanen for 2023 […]
22. februar 2023

Årsmøte i Kruttlauget

Til medlemmene i Kruttlauget Det innkalles med dette til årsmøte i Kruttlauget torsdag 16. mars 2023 kl 17:30 i Messen. Sakslista nedenfor. Saksunderlag vil bli ettersendt […]
9. desember 2022

Julemøte i Kruttlauget

Årets julemøte i Kruttlauget 29 påmeldte møtte i Bygning 5 i Industriparken til litt kaffe og pepperkaker før vi ble samlet i foredragsrommet. Nestleder Sverre Narvesen […]
18. oktober 2022

Velkommen til Industridagene Innlandet 2022

Til Kruttlaugets medlemmer! Kruttlauget er en av samarbeidspartnerne til Industridagene 24. – 28. oktober. Vi har den glede å invitere dere til disse dagene. Som dere […]
3. oktober 2022

Nettverksmøte/bedriftsbesøk hos Nammo 28/9/22

Kruttlauget besøkte Nammo’s testsenter på Bradalsmyra Kruttlauget gjennomførte et medlemsbesøk hos Nammo Raufoss. Besøket var lagt til testsentret til Nammo på Bradalsmyra. Her fikk deltagerne oppleve […]

FORDELER

LAUGSFORDELER

 • Arrangement med tema
 • Foredrag
 • Fotballturer
 • Studieturer
 • Nettverksmøter

Styret 2023:
Silje Furuset Aandalen, leder
Sverre Narvesen, nestleder
Tove Løkken, styremedlem
Trude Øvstetun, styremedlem
Atle Dyrli, styremedlem

Ikke avklart, observatør (Raufoss Fotball)

ARBEIDSFORM

 • Årsmøtet definerer laugets oppgaver
 • Oppgavene kan løses i egne grupper oppnevnt av styret

MEDLEMMER

Lauget består av næringslivsmedlemmer som betaler en årlig kontingent basert på antall ansatte:
Over 20 ansatte: kr. 35.000
10-20 ansatte: kr. 17.500
under 10 ansatte: kr. 10.000
I tillegg er det et antall personlige medlemmer som betaler en årlig kontingent på kr.1.500,-.
Lauget er en forening registrert i Brønnøysundregisteret.
Næringsliv, bank (finans), offentlig sektor, frivillige organisasjoner (idrettslag/fotball) ønskes representert i lauget.
Årsmøtet velger styre etter innstilling fra valgkomiteen.
Styret oppnevner arbeidsutvalg med egen sekretær.
Styret rekrutterer og godkjenner nye medlemmer.

ØKONOMI

Midlene skal brukes til tiltak som understøtter laugets målsettinger.

KONTAKT

Kruttlauget

Granittvegen 25 | 2830 Raufoss | Tlf: 917 35 656 | tro-st@online.no