Vær med i nettverket for å utvikle en offensiv Gjøvikregion

BAKGRUNN

 • Profilere vår region som et offensivt kompetansesenter
 • Fokus på resultater og å tiltrekke seg god arbeidskraft
 • Interessante arbeidsplasser må kombineres med gode boforhold og mangfoldig tilbud
 • Dette krever nærmere og smartere samarbeid mellom næringsliv, kommune, bank og frivillige organisasjoner
 • Raufoss Fotball har vært et av regionens mest kjente merkevarer
 • Raufoss Fotball har opparbeidet en sterk prestasjonskultur som i dag benyttes til videreutvikling av barn og ungdom
 • Det er viktig å skape et trygt fundament for videre aktivitet i Raufoss Fotball

MÅLSETTING

Kruttlauget skal bidra til:

 • Være en offensiv regionalutvikler i Gjøvikregionen
 • Være et nettverk for medlemmene
 • Drive gjensidig informasjon for mulig forretningsutvikling mellom medlemmene
 • Etablere et bærekraftig fundament for Raufoss Fotball
 • Bli et nettverk for utvikling gjennom smartere samarbeid mellom
  næringsliv, bank/finans, offentlig sektor og frivillige organisasjoner
 • Gi grunnlag for lønnsomme forretninger og attraktive tilbud mellom medlemmene
  og for innbyggere
 • Sikre at Raufoss Fotball kan fortsette å være en viktig del av regionens profilering

MEDLEMMER

AKTUELT

19. juni 2024

Store planer for Raufoss Industripark

18/6-24: Godt møte med Raufoss Industripark og Øivind Hansebråten. Interessant og inspirerende å høre om både historien til industrimiljøet, og ambisjonene fremover. Det satses med norske […]
26. mai 2024

Besøk hos vår gode partner Eidsiva Bredbånd

Fredag 24. mai var vi invitert til møte på Lillehammer. Her ble årets aktiviteter gjennomgått, samt gode diskusjoner rundt vårt videre samarbeid for en styrket Gjøvikregion. […]
7. mai 2024

Årsmøte for driftsåret 2023

Årsmøtet i Kruttlauget ble gjennomført 13. mars 2024 i Messen med etterfølgende temamøte og årsmiddag. Kruttlauget har valgt nytt styre: , Dag Arnesen, leder Sverre Narvesen, […]
22. mars 2023

Årsmøte 2022 i Kruttlauget

Årsmøtet i Kruttlauget ble gjennomført 16. mars i Messen med etterfølgende temamøte og årsmiddag. Kruttlauget har valgt nytt styre: Årsmøtet drøftet bl. a. aktivitetsplanen for 2023 […]
22. februar 2023

Årsmøte i Kruttlauget

Til medlemmene i Kruttlauget Det innkalles med dette til årsmøte i Kruttlauget torsdag 16. mars 2023 kl 17:30 i Messen. Sakslista nedenfor. Saksunderlag vil bli ettersendt […]
9. desember 2022

Julemøte i Kruttlauget

Årets julemøte i Kruttlauget 29 påmeldte møtte i Bygning 5 i Industriparken til litt kaffe og pepperkaker før vi ble samlet i foredragsrommet. Nestleder Sverre Narvesen […]

FORDELER

LAUGSFORDELER

 • Arrangement med tema
 • Foredrag
 • Fotballturer
 • Studieturer
 • Nettverksmøter

Styret 2024:
Dag Arnesen, leder
Sverre Narvesen, nestleder
Silje Furuset Aandalen, styremedlem
Atle Dyrli, styremedlem

Matias Engebakken, observatør (Raufoss Fotball)

ARBEIDSFORM

 • Årsmøtet definerer laugets oppgaver
 • Oppgavene kan løses i egne grupper oppnevnt av styret

MEDLEMMER

Lauget består av næringslivsmedlemmer som betaler en årlig kontingent basert på antall ansatte:
Over 20 ansatte: kr. 35.000
10-20 ansatte: kr. 17.500
under 10 ansatte: kr. 10.000
I tillegg er det et antall personlige medlemmer som betaler en årlig kontingent på kr.1.500,-.
Lauget er en forening registrert i Brønnøysundregisteret.
Næringsliv, bank (finans), offentlig sektor, frivillige organisasjoner (idrettslag/fotball) ønskes representert i lauget.
Årsmøtet velger styre etter innstilling fra valgkomiteen.
Styret oppnevner arbeidsutvalg med egen sekretær.
Styret rekrutterer og godkjenner nye medlemmer.

ØKONOMI

Midlene skal brukes til tiltak som understøtter laugets målsettinger.

KONTAKT

Kruttlauget

Granittvegen 25 | 2830 Raufoss | Tlf: 917 35 656 | tro-st@online.no