Vær med i nettverket for å utvikle en offensiv Gjøvikregion

BAKGRUNN

 • Profilere vår region som et offensivt kompetansesenter
 • Fokus på resultater og å tiltrekke seg god arbeidskraft
 • Interessante arbeidsplasser må kombineres med gode boforhold og mangfoldig tilbud
 • Dette krever nærmere og smartere samarbeid mellom næringsliv, kommune, bank og frivillige organisasjoner
 • Raufoss Fotball har vært et av regionens mest kjente merkevarer
 • Raufoss Fotball har opparbeidet en sterk prestasjonskultur som i dag benyttes til videreutvikling av barn og ungdom
 • Det er viktig å skape et trygt fundament for videre aktivitet i Raufoss Fotball

MÅLSETTING

Kruttlauget skal bidra til:

 • Være en offensiv regionalutvikler i Gjøvikregionen
 • Være et nettverk for medlemmene
 • Drive gjensidig informasjon for mulig forretningsutvikling mellom medlemmene
 • Etablere et bærekraftig fundament for Raufoss Fotball, og sikre at Raufoss Fotball kan fortsette å være en viktig del av regionens profilering
 • Bli et nettverk for utvikling gjennom smartere samarbeid mellom
  næringsliv, bank/finans, offentlig sektor og frivillige organisasjoner
 • Gi grunnlag for lønnsomme forretninger og attraktive tilbud mellom medlemmene og for innbyggere

MEDLEMMER

AKTUELT

10. juli 2024

Milliardkontrakt til Nammo

Norge har inngått kontrakt med Nammo om å tidoble produksjonen av artillerigranater. Verdien er i overkant av 1 milliard kroner. Formålet er at Nammo skal kunne […]
2. juli 2024

Raufoss Fotball…

…må komme dit at de har ressurser til å signere lenger kontrakt med spillere, og evnt. selge for å tjene penger. Klubbens ansatte jobber veldig godt […]
28. juni 2024

Betydningen av Toppfotball

Litt om toppidrett lag i vår region Hvilke ringvirkninger gir toppidrett for en by og et samfunn? Idrettens betydning i lokalsamfunnet betyr svært mye for enkeltmennesker, […]
28. juni 2024

Raufossrevyen 2024

Medlemmene i Kruttlauget møttes torsdag 27/6 til en hyggelig kveld med god mat og hyggelig samvær. Kvelden toppet seg med revy der vi fikk oppleve lokale […]
19. juni 2024

Store planer for Raufoss Industripark

18/6-24: Godt møte med Raufoss Industripark og Øivind Hansebråten. Interessant og inspirerende å høre om både historien til industrimiljøet, og ambisjonene fremover. Det satses med norske […]
26. mai 2024

Besøk hos vår gode partner Eidsiva Bredbånd

Fredag 24. mai var vi invitert til møte på Lillehammer. Her ble årets aktiviteter gjennomgått, samt gode diskusjoner rundt vårt videre samarbeid for en styrket Gjøvikregion. […]

FORDELER

LAUGSFORDELER

 • Arrangement med tema
 • Foredrag
 • Fotballturer
 • Studieturer
 • Nettverksmøter

Styret 2024:
Dag Arnesen, leder
Sverre Narvesen, nestleder
Silje Furuset Aandalen, styremedlem
Atle Dyrli, styremedlem

Matias Engebakken, observatør (Raufoss Fotball)

ARBEIDSFORM

 • Årsmøtet definerer laugets oppgaver
 • Oppgavene kan løses i egne grupper oppnevnt av styret

MEDLEMMER

Lauget består av næringslivsmedlemmer som betaler en årlig kontingent basert på antall ansatte:
– Over 20 ansatte: kr. 35.000
– 10-20 ansatte: kr. 17.500
– under 10 ansatte: kr. 10.000
– Personlige medlemskap: kr. 1.500,-

Kruttlauget er en forening registrert i Brønnøysundregisteret.
Næringsliv, bank (finans), offentlig sektor, frivillige organisasjoner (idrettslag/fotball) ønskes representert.

– Årsmøtet velger styre etter innstilling fra valgkomiteen.
– Styret oppnevner arbeidsutvalg med egen sekretær.
– Styret rekrutterer og godkjenner nye medlemmer.

ØKONOMI

Midlene skal brukes til tiltak som understøtter laugets målsettinger.

KONTAKT

Kruttlauget

Granittvegen 25 | 2830 Raufoss | Tlf: 917 35 656 | tro-st@online.no