Vær med i nettverket for å utvikle en offensiv Gjøvikregion

BAKGRUNN

 • Profilere vår region som et offensivt kompetansesenter
 • Fokus på resultater og å tiltrekke seg god arbeidskraft
 • Interessante arbeidsplasser må kombineres med gode boforhold og mangfoldig tilbud
 • Dette krever nærmere og smartere samarbeid mellom næringsliv, kommune, bank og frivillige organisasjoner
 • Raufoss Fotball har vært et av regionens mest kjente merkevarer
 • Raufoss Fotball har opparbeidet en sterk prestasjonskultur som i dag benyttes til videreutvikling av barn og ungdom
 • Det er viktig å skape et trygt fundament for videre aktivitet i Raufoss Fotball

MÅLSETTING

Kruttlauget skal bidra til:

 • Være en offensiv regionalutvikler i Gjøvikregionen
 • Være et nettverk for medlemmene
 • Drive gjensidig informasjon for mulig forretningsutvikling mellom medlemmene
 • Etablere et bærekraftig fundament for Raufoss Fotball
 • Bli et nettverk for utvikling gjennom smartere samarbeid mellom
  næringsliv, bank/finans, offentlig sektor og frivillige organisasjoner
 • Gi grunnlag for lønnsomme forretninger og attraktive tilbud mellom medlemmene
  og for innbyggere
 • Sikre at Raufoss Fotball kan fortsette å være en viktig del av regionens profilering

MEDLEMMER

AKTUELT

6. september 2020

Kruttlauget støtter kronerulling

Styret i Kruttlauget har besluttet å støtte kronerullingen for Sæha Heirati. På hjemmesida til Raufoss fotball har lagkameratene skrevet: «Sæha er vår lagkompis. Han kjemper nå […]
31. august 2020

Medlemsmøte i Kruttlauget 24.8.2020

Etter måneder med nedstengning av møtevirksomhet på grunn av Koronapandemien holdt Kruttlauget sitt første medlemsmøte før fotballkampen Raufoss – Ull/Kisa. Kruttlauget var kampsponsor for kampen. I […]
19. juni 2020

Medlemsmøte berammet til 24. August 2020

Koronasituasjonen har påvirket aktivitetsnivået i Kruttlauget en god stund nå, men endelig ser det ut til at vi kan komme i gang igjen. Vi ber dere […]
27. mars 2020

Kruttlaugets aktiviteter er satt på pause

I disse tider med fare for spredning av koronaviruset har styret besluttet å sette alle møter og tiltak i regi av Kruttlauget på vent til situasjonen […]
17. mars 2020

Velkommen til Kruttlaugets nye web-sider

Vi kan endelig ønske velkommen til Kruttlaugets nye web-sider. Noe av innholdet er fra den gamle web-siden. Undertegnede har som nytt medlem i Arbeidsutvalget fått ansvar […]
17. mars 2020

Kruttlauget avholdt sitt årsmøte 3. mars 2020

Kruttlauget gjennomførte sitt årsmøte for driftsåret 2019 den 3. mars på Raufoss. Det var 15 medlemmer som møtte opp og årsmøte ble gjennomført på en rask […]

FORDELER

LAUGSFORDELER

 • Arrangement med tema
 • Foredrag
 • Fotballturer
 • Studieturer
 • Nettverksmøter

Styret 2020/2021:
Sverre Narvesen, leder
Gunnar Kleven, nestleder
A. Erland Paulsrud
Tore Østeng
Katrine Løkken Jensrud
Asgeir Sveen (Observatør fra Raufoss Fotball)

ARBEIDSFORM

 • Årsmøtet definerer laugets oppgaver
 • Oppgavene kan løses i egne grupper oppnevnt av styret
 • Gruppene fremlegger løsningene for arbeidsutvalget som fremmer sakene for styret
 • Arbeidsutvalget arbeider med års-/aktivitetsprogram og rekrutterer medlemmer

Arbeidsutvalget 2020/2021 består av:
Gunnar Kleven
Tron Strand
Asgeir Sveen
Øyvind Hansebråten
Bjørn Vikenes

MEDLEMMER

Lauget består av næringslivsmedlemmer som betaler en årlig kontingent basert på antall ansatte:
Over 20 ansatte: kr. 35.000
10-20 ansatte: kr. 17.500
under 10 ansatte: kr. 10.000
I tillegg er det et antall personlige medlemmer som betaler en årlig kontingent på kr.1.500,-.
Lauget er en forening registrert i Brønnøysundregisteret.
Næringsliv, bank (finans), offentlig sektor, frivillige organisasjoner (idrettslag/fotball) ønskes representert i lauget.
Årsmøtet velger styre etter innstilling fra valgkomiteen.
Styret oppnevner arbeidsutvalg med egen sekretær.
Styret rekrutterer og godkjenner nye medlemmer.

ØKONOMI

Midlene skal brukes til tiltak som understøtter laugets målsettinger.

KONTAKT

Kruttlauget

Granittvegen 25 | 2830 Raufoss | Tlf: 917 35 656 | tro-st@online.no